Welkom bij Stavant Training en Advies.
 
De partner die u inschakelt voor uw opleidingsvragen.

Onze trainers en adviseurs hebben allemaal meer dan tien jaar ervaring in het opleidingsvak en in commerciële- en managementfuncties. Wij kennen de praktijk. De trainingen die wij voor u verzorgen spitsen zich altijd toe op het realiseren van uw (groei)doelstellingen.

Onze opdrachtgevers bevinden zich onder andere in de technische, financiële en juridische dienstverlening. Kennisintensieve branches dus, waarin de relatie met de klant, het aansturen van uw professionals en effectieve onderlinge communicatie cruciaal is.

Wij trainen, ontwikkelen en adviseren mensen in organisaties op de volgende gebieden:
 • commercie
 • management en leidinggeven
 • communicatie 
 • persoonlijke effectiviteit 
 • individuele coaching Onze kijk op ontwikkelen

In de visie van Stavant Training en Advies ontwikkelen mensen in organisaties zich het best wanneer zij met en van elkaar leren. Om dit te stimuleren kiezen wij de best passende aanpak om het door u gewenste resultaat te bereiken. Dat kan een training zijn, coaching, procesbegeleiding of een andere leervorm. Maatwerk dus, want uw (groei)doelstellingen staan bij ons centraal en niet de middelen die wij kunnen inzetten.

Training en ontwikkeling heeft in onze ogen alleen effect wanneer dit wordt ingebed in de praktijk van de organisatie. Daarom integreren wij uw organisatiedoelstellingen met de praktische leerwensen van de individuele deelnemer. Al onze trainingen ontwikkelen wij in samenwerking met onze opdrachtgever op maat.

Wij leggen de leerverantwoordelijkheid binnen een ontwikkelingstraject zowel bij de deelnemer als bij diens leidinggevende. Beiden spelen een essentiële rol bij de ontwikkeling van de medewerker en bij de borging van het geleerde in de praktijk.

Afhankelijk van de ervaring en de taakvolwassenheid van de deelnemers hanteren onze trainers/adviseurs verschillende stijlen van werken. Wij noemen dit Situationeel Trainen ®. Deze stijlen variëren van ‘instructie geven' tot ‘proces begeleiden'.

Bij de ontwikkeling van oefeningen, simulaties en (praktijk)opdrachten houden wij rekening met de verschillende leerstijlen die deelnemers hebben. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen optimaal kan leren.

Wij zien leren als een continu proces. Het leren houdt dus niet op na een training.

Benieuwd wat onze visie voor u in de praktijk betekent? Neem contact met ons op.


Commerciële ontwikkeling: thema's, training, workshops en coaching

Wij leveren maatwerk, onze trainingen komen niet van de plank. Door onze vele jaren ervaring, zowel in de commerciële praktijk en als trainingsprofessionals, hebben we onder andere antwoord op de volgende vragen:

Hoe kom je bij prospects aan tafel?

Hoe maak je telefonisch afspraken?

Hoe haal je meer uit acquisitie?

Hoe voer je commerciële gesprekken met resultaat?

Hoe zet je je netwerk doelmatig in?

Hoe optimaliseer je als vakspecialist je verkoopresultaten?

Hoe versterk je het accountmanagement?

Hoe bewerk je accounts op planmatige wijze?

Hoe versterk je je rol als sales manager?

Hoe stuur je salesprofessionals aan?

Hoe kan je up-sellen en cross-sellen?

Hoe haal je meer uit relatiebeheer?

Hoe maak je optimaal gebruik van de gunfactor?

Hoe maak je de klik met je gesprekspartner?

Hoe blijf je jezelf als verkoper?

Hoe achterhaal je de vraag achter de vraag?

Hoe zorg je ervoor dat je adviezen opgevolgd worden?

Hoe overtuig je klanten zaken met je te doen?

Hoe vergroot je je effectiviteit in onderhandelingen?

Hoe sluit je de deal?

Welke afsluittechnieken pas je toe?

Hoe zet je klachten om in kansen?

Hoe kan je klantgericht denken en doen?

Hoe telefoneer je klantgericht?

Nieuwsgierig naar onze oplossingen? Neem contact met ons op, wij bespreken graag hoe wij uw verkoopvragen beantwoorden. 
Leiderschapsontwikkeling: thema's training, workshops en coaching

Wij leveren maatwerk, onze trainingen komen niet van de plank. Door onze jarenlange ervaring, zowel in management functies en als trainingsprofessionals, hebben we onder andere antwoord op de volgende vragen:

Hoe vergroot je je effectiviteit als leidinggevende?

Hoe coach je je mensen op effectieve wijze?

Hoe zorg je voor team- en individuele ontwikkeling?

Hoe maak je je functioneringsgesprekken effectiever?

Hoe maak je je plannings- en beoordelingsgesprekken effectiever?

Hoe vertaal je performance management naar aansturing van je medewerkers?

Hoe voer je op effectieve wijze moeilijke gesprekken met je medewerkers?

Hoe ga je om met weerstand? Hoe motiveer je je medewerkers?

Hoe verlaag je het ziekteverzuim?

Hoe geef je leiding vanuit persoonlijke kracht?

Hoe geef je leiding als startende leidinggevende?

Hoe geef je op praktische wijze leiding op de werkvloer?

Hoe voer je slecht nieuws gesprekken op effectieve wijze?

Hoe versterk je je rol als (sales) manager?

Meer weten over onze oplossingen voor deze vraagstukken? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag welke toegevoegde waarde wij voor u hebben.
 

 

Communicatie: thema's, training, workshops en coaching
 
Wij leveren maatwerk, onze trainingen komen niet van de plank. Door onze vele jaren ervaring als professionals op het vlak van mondelinge communicatie, hebben we onder andere antwoord op de volgende vragen:

Hoe communiceer je op effectieve wijze?

Hoe maak je optimaal gebruik van gesprekstechnieken?

Hoe houd je de regie tijdens je gesprekken?

Hoe boek je tijdwinst en resultaten in vergaderingen?

Hoe bouw je je gesprekken resultaatgericht op?

Hoe stem je je communicatiestijl af op die van de ander?

Hoe overtuig en beïnvloed je anderen?

Hoe ga je effectief om met weerstand?

Hoe adviseer je op overtuigende wijze?

Hoe toon je je toegevoegde waarde als adviseur?

Hoe zorg je ervoor dat je plan geaccepteerd wordt?

Hoe zorg je ervoor dat je feedback geaccepteerd wordt?

Hoe voer je moeilijke gesprekken?

Hoe ga je effectief om met conflicten?

Hoe zorg je voor een boeiende presentatie?

Hoe stem je je verhaal af op je toehoorders?

Hoe ga je effectief om met agressie?

Hoe wordt je assertiever?

Hoe zeg je nee zonder de relatie op het spel te zetten?

Nieuwsgierig naar onze oplossingen? Neem contact met ons op, wij bespreken graag hoe wij uw vragen op het vlak van communicatie beantwoorden.


Persoonlijke effectiviteit: thema's, training, workshops en coaching

Wij leveren maatwerk, onze trainingen komen niet van de plank. Door onze vele jaren ervaring met vraagstukken op het gebied van persoonlijke effectiviteit, hebben we onder andere antwoord op de volgende vragen:

Hoe stel ik me assertiever op tijdens het werk?

Hoe manage ik mijn leidinggevende en mijn collega’s?

Hoe krijg ik een optimale balans tussen werk en privé?

Zit ik in mijn werk nog op mijn plek?

Hoe zorg ik voor persoonlijke groei? Wat wil ik nou echt?

Hoe vergroot ik mijn persoonlijke kracht?

Hoe zet ik mijn persoonlijke kracht effectief in?

Hoe zorg ik voor minder stres in mijn werk?Hoe kan ik planmatiger werken?

Hoe kan ik beter prioriteiten stellen en mijn tijd indelen?

Hoe verlaag ik het ziekteverzuim op mijn afdeling?

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op, wij bespreken graag wat wij voor u op het vlak van persoonlijke effectiviteit kunnen betekenen.

In de loop der jaren hebben vele organisaties ons ingeschakeld voor het oplossen van hun opleidingsvragen. Hieronder vind u een selectie van onze klanten.

VodafoneZiggo

ABN AMRO Bank

KPN

ASR Verzekeringen

TNO

Deerns

Lidl Nederland

Siemens Nederland

Arnold en Siedsma Merken en Octrooigemachtigden

Vermeer Architecten

Limoon

Yacht

Wijs en van Oostveen Vermogensbeheer

De Hypotheker

Universiteit van Amsterdam

Johanknegt Assuradeuren

Albert Heijn

FDC

Vos Aannemers

Grontmij

ROI

De Hoogmoed

Van Lanschot Bankiers

Burgers Ergon Installatie Techniek

Graydon
 

     Stavant B.V.      Van Hengellaan 2      1217 AS  Hilversum

t   035 87 000 90

e   info@stavant.nl
Privacy Statement Disclaimer Algemene voorwaarden
Privacy Statement Stavant B.V.

 

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Stavant B.V. uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 


Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het trainings-, coach-, of adviestraject. 


Persoonsgegevens 

Stavant B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- NAW-gegevens

- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

- Functie

- Geslacht

- Werkervaring 

- Competenties en interessegebieden

- Leer- en ontwikkeldoelen

- Gespreksverslagen

- Inhoud van communicatie

- Evaluaties

- Feedback naar aanleiding van de training, de coaching of het

  uitgevoerde adviestraject


Doeleinden 

Stavant B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

- Het onderhouden van contact

- Het uitbrengen van offertes

- Het bieden van training, individuele coaching en advies op  

  maat

- Een goede en efficiënte dienstverlening

- Beheer van het klantenbestand

- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals 

  planning

- Verbetering van de dienstverlening

- Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan 

  opdrachtgevers

- Facturering

- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

- Marketing

- Nakoming van wettelijke verplichtingen

- Het voeren van geschillen


Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot training, coaching of een adviestraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden die worden ingeschakeld bij het trainings-, coachings-, of adviestraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 


Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 


Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  


Profilering

Alleen als dit expliciet in de trainings-, coachings-, of adviesopdracht is opgenomen, kan een profiel van u worden opgesteld dat wordt gebruikt om u terugkoppeling te geven door middel van een rapportage.


Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.


Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 


Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


info@stavant.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.
 


 

Disclaimer
Stavant B.V.
Deze disclaimer heeft betrekking op de informatie op de website van Stavant BV, www.stavant.nl. Dus niet op alle andere websites die vanuit één van onze sites via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht.

Betrouwbaarheid informatie
De gegevens over Stavant BV op de website zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie in het geheel, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Spel- en typefouten voorbehouden; Stavant kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen.

Aansprakelijkheid
Stavant BV is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van Stavant BV heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

 

Algemene voorwaarden Stavant B.V.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Stavant B.V. te Hilversum.
Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door Opdrachtnemer aangegaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Opdrachten en Overeenkomsten
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht of overeenkomst door Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Als bij de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 4. Uitvoering van de Werkzaamheden
Na overleg met de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer vastgelegd welke medewerker(s) de werkzaamheden zal (zullen) uitvoeren. Opdrachtnemer garandeert hierbij dat de bij de werkzaamheden in te schakelen medewerkers de werkzaamheden verrichten conform hoge eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarde dat noch de continuïteit noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beïnvloed.

Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt Opdrachtnemer het recht voor medewerkers van Opdrachtnemer, zonder kosten voor de Opdrachtgever, als trainee bij uitvoering van de werkzaamheden te laten functioneren.

Artikel 5. Annulering / Tussentijdse beëindiging
Annulering / tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-mail datum.
Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer:
Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Artikel 6. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging
Annulering van een training/maatwerkopdracht:
 • Annulering tot 40 werkdagen voor aanvangsdatum: kosteloos
 • Annulering gelijk aan of korter dan 40 werkdagen en langer dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief
 • Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief

Annulering coaching werkzaamheden:
 • Annulering tot 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: kosteloos
 • Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden/ tussentijdse beëindiging: 100% van het overeengekomen tarief voor de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen een maand na de datum van annulering of tussentijdse beëindiging

Annulering / tussentijdse beëindiging overige werkzaamheden:
 • Annulering tot 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: kosteloos
 • Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden/ tussentijdse beëindiging: 100% van het overeengekomen tarief voor de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen een maand na de datum van annulering of tussentijdse beëindiging
Artikel 7. Kosten van wijzigingen/ verschuivingen
Wijzigingen in data van uitvoering van een training/maatwerkopdracht waarbij de nieuwe aanvangsdatum valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum:

Uitvoeringskosten:
 • Wijzigingen tot 20 werkdagen voor aanvangsdatum: € 150 administratiekosten per (deel)opdracht
 • Wijziging gelijk aan of korter dan 20 werkdagen en langer dan 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief
 • Wijzigingen gelijk aan of korter dan 10 werkdagen voor aanvangsdatum: 75% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaaltarief
Overige kosten:
 • Alle door de Opdrachtnemer reeds gemaakte externe kosten (waaronder huur van accommodaties en audiovisuele hulpmiddelen, sprekers, ): 100%.
Wijzigingen in data van uitvoering waarbij de nieuwe datum valt na 13 weken van de oorspronkelijke datum worden beschouwd als annulering. Bij annulering van gewijzigde data wordt gerekend met de oorspronkelijke uitvoeringsdata.


Verschuiven van coachingsessie:
 • Wijzigingen tot 3 werkdagen voor aanvang: kosteloos
 • Wijzigingen gelijk aan of korter dan 3 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de coachingsessie.
Verschuiven overige werkzaamheden:
 • Tot 10 werkdagen voor de afgesproken datum: kosteloos
 • Gelijk aan of korter dan 10 werkdagen en langer dan 5 werkdagen voor de afgesproken datum: 50%
 • Gelijk aan of korter dan 5 werkdagen voor de afgesproken datum: 75%
Artikel 8. Levering, leveringstijd
Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 9. Tarieven en kosten van de opdracht
 • Trainingen of Maatwerktrajecten: De kosten worden steeds berekend per dagdeel (=ochtend of middag)
 • Coaching: De kosten worden berekend per sessie
 • Overige opdrachten: De kosten voor onderzoek en advieswerkzaamheden worden berekend per dagdeel (=ochtend of middag) of per uur

Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige maatregel van overheidswege de kostprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te bereken in de overeengekomen tarieven.

Eventuele wijzigingen in tarieven voor opdrachten met een langere doorlooptijd of opeenvolgende opdrachten worden door Opdrachtnemer drie maanden van tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het tarief te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden. Indien Opdrachtgever op deze grond de opdracht wil intrekken, dient hij dat schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer, uiterlijk zes weken na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Betaling
Facturering van Werkzaamheden vindt plaats op de aanvangsdatum van de opdracht.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden ingediend. Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van 125 euro van het te vorderen bedrag.

Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijke) vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever.

coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, syllabi, projectmateriaal, cursusmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit de Werkzaamheden berust bij Opdrachtnemer tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.

Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt voor de Werkzaamheden, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de Werkzaamheden geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Artikel 13. Overname van personeel
De werknemers van Stavant BV zijn tijdens het dienstverband en gedurende een jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Stavant BV mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de Opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Stavant BV om, (ex-)werknemers van Stavant BV in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Stavant BV om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer inmiddels in dienst is bij een derde.

Artikel 14. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
Stavant BV spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers.

Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter, Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.


Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

Artikel 15. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
 
Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd
Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest
Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht
Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief.


Mocht dit -onverhoopt- niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil -bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.

Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland.


 

Klachten Stavant B.V.
Klachten voor zijn
Wij zijn er voor onze klanten. Daarom houden wij veel contact met u.
Dit houdt in dat wij snel merken dat iets niet naar uw tevredenheid verloopt.
Sterker nog, wij zullen meteen aan de slag gaan om uw klacht voor te zijn!

Toch is het voor u goed om te weten hoe wij met een eventuele klacht om zullen gaan. Stavant geeft hier immers zelf trainingen in: Stavant ziet een klacht als kans.

Wij gaan direct aan de slag na een kort signaal van u aan Erna Hegeman. erna.hegeman@stavant.nl
Om uw klacht goed te kunnen afhandelen, is een korte omschrijving van het gerezen probleem gewenst.

Binnen 24 uur nemen wij contact met u op.
Zoeken Stavant B.V.